24 XI 2013r.-Kandydaci do Bierzmowania i ich wyznanie wiary
 

24 XI 2013r.-Kandydaci do Bierzmowania i ich wyznanie wiary

 

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Pełni wiary prośmy Chrystusa, Króla Wszechświata, który wykupił nas przez swoją śmierć na krzyżu, w intencjach drogich naszemu sercu:

  1. Módlmy się za Kościół, aby trwał mocny w wierze i głosił całemu światu dobrą nowinę o zbawieniu i królestwie Bożym. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się, aby ochrzczeni rozwijali w sobie daną im łaskę wiary. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się, aby na świecie zapanował prawdziwy pokój. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się, aby coraz więcej ludzi działało w organizacjach katolickich i grupach parafialnych i w ten sposób pogłębiało swoją wiarę. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za naszych drogich zmarłych, aby mogli wielbić Pana Boga w raju.
  6. Módlmy się za siebie wzajemnie, abyśmy uczynkami miłości budowali królestwo Chrystusa na ziemi. Ciebie prosimy…

Chrystusowi, Królowi Wszechświata, niech będzie cześć i chwała teraz i przez wszystkie wieki wieków.