Psalm 18, 2-3
Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, opoko moja, schronienie moje i mój wybawco. Boże mój, moja skało i moja nadziejo, tarczo moja, mocy zbawienia i moja twierdzo!

Kalendarium

  • Kontakt
Kontakt z Wikariuszem :-) © 2013 | Pixel graf, 2013