Módlmy się za duszę zmarłych...
 

Módlmy się za duszę zmarłych...

Módlmy się za duszę zmarłych

„ Zmiłuj się nade mną przynajmniej wy przyjaciele moi”

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

Za dusze osób, które:

 1. w tej parafii poumierały;
 2. za wyniosłość i pychę, nieznośne  męki cierpią;
 3. ciebie za życia kochały;
 4. nie zapomniały o modlitwie za zmarłych;
 5. od wszystkich opuszczone i zapomniane;
 6. za nieposłuszeństwo cierpią;
 7. którym zawdzięczasz najwięcej;
 8. największe męki cierpią;
 9. w bractwa wpisane były;
 10. za złorzeczenia i przekleństwa cierpią;
 11. za rozwiązłość cierpią;
 12. za dobrodziejów fundatorów kościoła;
 13. za rodziców, krewnych twoich;
 14. nieprzyjaciołom swoim przebaczać nie chciały;
 15. mało Boga kochały;
 16. które miłosierdzia nie miały;
 17. za żywota innym były zgorszeniem
 18. za grzechy języka cierpią;
 19. na spowiedziach grzechy taiły;
 20. za zmarłych się nie modliły;
 21. za pijaństwo męki cierpią;
 22. krzywoprzysięstwo popełniały;
 23. za poległych w obronie Ojczyzny;
 24. nagłą śmiercią zmarły;
 25. przez obnażanie ciała swego wielu gorszyły;
 26. bez Sakramentów św. zmarły;
 27. za dzieci, które rodziców swoich nieszanowany;
 28. za zmarłych kapłanów;
 29. niesprawiedliwe sądy wydawały;
 30. za małżonków niezgodnych;
 31. przyprowadzały do grzechu;
 32. dzisiaj dostały się do czyśca;
 33. w życiu długów nie wypłaciły;
 34. cierpią za mowy bezwstydne;
 35. są wybawienia najbliższe;
 36. bliźnich w nieszczęściu nie ratowały;
 37. przez zemstę bliźniego skrzywdziły;
 38. za dobrodziejów naszych;
 39. zaniedbywały modlitwę;
 40. o wychowanie dzieci niedbały;
 41. mszy św. przez lenistwo opuszczały;
 42. na zgubę bliźnich pracowały;
 43. pokutę do śmierci odkładały;
 44. za nieprzyjaciół;
 45. które cierpią z twojej winy;
 46. za dusze wszystkich wiernych zmarłych.

Uwaga!!!

Wyciągnij numer ze skrzyneczki, przeczytaj, przełóż do następnej i pomódl się za dusze osób wyżej wymienione.