Święta Nakazane
 

Święta Nakazane

Święta Nakazane

 

Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany.

Ponadto należy obchodzić dni:

    Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – 1 stycznia;

    Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia;

    Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego;

    Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało);

    Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia;

    Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada;

    Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia.

W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.