św. Jan Chryzystom
Bóg nie gardzi waszymi prośbami ani nie pokazuje znudzonego oblicza, wręcz przeciwnie. Jedna tylko rzecz sprawia mu bół: milczenie wasze.
  • Kontakt
Kontakt z Wikariuszem :-) © 2013 | Pixel graf, 2013